Noturība 2016. gada pārskats

Noturības pārbaude

Tautas gudrība māca, ka cilvēkus vislabāk var iepazīt nevis pie bagāti klāta svinību galda, bet gan, kopīgi pārvarot grūtības.

Romans Surnačovs
ABLV Bank operāciju direktors,
2016. gada pārskata redaktors

To pašu var attiecināt arī uz organizācijām un uzņēmumiem. Dažādu šķēršļu pārvarēšana parāda, vai komandu veido cilvēki, kas ir ne tikai profesionāļi savā jomā, bet arī spēj efektīvi sadarboties, lai sasniegtu mērķus, un būt lojāli uzņēmumam arī sarežģītos brīžos. Tā ir pārbaude arī vadītājiem — vai viņi spēj izskaidrot uzdevumus un mērķus, mobilizēt un motivēt savus padotos. Visi šie faktori kopumā parāda uzņēmuma noturību un rada priekšnoteikumus ilgtspējai.

Pagājušais gads mūsu bankā pagāja atbilstības zīmē — gandrīz katram tas nozīmēja ļoti daudz saspringta darba papildus ikdienas funkcijām. Mēs stiprinājām un reorganizējām iekšējās kontroles funkcijas un rūpīgi izvērtējām klientu bāzi.

Tomēr, neraugoties uz lielo papildu darba apjomu un attiecīgi arī izdevumiem, mēs turpinājām attīstīties visos ABLV grupas biznesa līniju virzienos — gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Tā 2016. gadā bankas peļņa sasniedza vēsturisko maksimumu, atdeve uz pašu kapitālu − mūsu nozarei jau sen neraksturīgos 27,2%, bet Latvijas valsts budžetā nodokļu veidā esam iemaksājuši 22 miljonus EUR. Mūsu brokeru sabiedrība un ieguldījumu pārvaldīšanas kompānija pārvaldīja klientu aktīvus kopumā 1,54 miljardu EUR apmērā. Pēc peļņas rādītāja uz vienu darbinieku esam viena no visefektīvākajām organizācijām mūsu valstī. Varam teikt, ka zem saviem karogiem pulcējam labākos ekspertus valstī. Mēs kārtējo reizi pelnīti saņēmām arī publisku atzinību kā vieni no labākajiem darba devējiem, bet neatkarīga aptauja uzrāda, ka mūsu darbinieku lojalitāte daudzkārt pārsniedz Eiropas vidējos radītājus.

Mēs turpinām piedāvāt arvien jaunus produktus, un daļa no tiem vietējā tirgū ir unikāli. Nopietns darbs tika ieguldīts klientu parāda vērtspapīru emisiju organizēšanā, ar mūsu līdzdalību tika emitēti vērtspapīri 44 miljonu EUR piesaistīšanai. Turpinām paaugstināt mūsu ekspertīzes līmeni sarežģīto CTF (commodities trade finance) darījumu apkalpošanā. Esam izsnieguši jaunus komerckredītus 153 miljonu EUR apjomā. Domājot par nākamajām paaudzēm, esam sākuši piedāvāt atsevišķus bankas produktus arī mūsu klientu bērniem.

No ABLV grupas uzņēmumiem vislielākie izaicinājumi gaida Pillar grupu — uzsākts liela mēroga infrastruktūras projekts New Hanza. Savukārt mūsu meitasbanka Luksemburgā, attīstoties un piesaistot arvien vairāk klientu, ir sasniegusi bezzaudējumu līmeni un turpina tālāk paplašināt savu pakalpojumu klāstu un kvalitāti.

Kā vienmēr, aktīvi iesaistāmies arī soci­ālajās norisēs, lai palīdzētu pasaulei ap mums kļūt taisnīgākai, draudzīgākai un labestīgākai. Un, kā tas pienākas lielākajai privātajai bankai valstī, rūpējamies arī par Latvijas biznesa vides attīstību un mūsu klientu labsajūtu. Bankas vadītāji aktīvi piedalās dažādu profesionālo organizāciju darbā un likumdošanas iniciatīvu izstrādē, skaidrojot nozares viedokli likumdevējiem un sabiedrībai. Kopā ar mūsu ilggadējo partneri labdarības jomā — ABLV Charitable Foundation — organizējām fonda desmitgadei veltītu labdarības akciju, kuras laikā bankas darbinieki, klienti, grupas uzņēmumi un sadarbības partneri saziedoja vairāk nekā vienu miljonu eiro fonda labdarības programmām.

Bankas vadība un lielākie akcionāri vienmēr uzsver, ka uzņēmuma noturības un redzamo biznesa sasniegumu pašos pamatos ir kolektīvs. Mūsu komanda ir saliedēts monolīts spēks, ko veido vairāk nekā 800 darbinieku. Tāpēc šī gada pārskata vāku rotā bronzas bullīšu rindas: šīs piemiņas balvas ik gadu tiek dāvinātas tiem darbiniekiem, kas uzņēmumā nostrādājuši 10 vai 20 gadus. 2016. gada beigās savus īpašniekus bija atradušas jau 329 figūras ar dziļi simbolisko vēstījumu “Labor Omnia Vincit”, kas nozīmē “Darbs uzveic visu”.

Saturs

Radošā grupa: Arnis Artemovičs, Ernests Bernis, Jānis Bunte, Anna Celma, Ilmārs Jargans, Jekaterina Koļesina, Sergejs Mazurs, Jūlija Surikova, Romans Surnačovs
Projekta menedžeres: Anna Celma, Jekaterina Koļesina, Jūlija Surikova
Intervijas: Tatjana Fasta, Romans Golubevs, Ilmārs Jargans, Degi Karajevs, Jekaterina Koļesina, Līva Melbārzde, Sergejs Pavlovs
Tekstu autori: Vinsents Alamartins, Leonīds Aļšanskis, Jānis Bunte, Anna Celma, Timurs Čžou, Māris Kannenieks, Jekaterina Koļesina, Mihails Ponomarenko, Aivars Rauska, Dace Rūķīte-Kariņa, Romans Surnačovs, Marks Špungins, Zanda Zilgalve
Finanšu daļa: Aija Daugavvanaga, Agnese Lūse, Sandra Majore
Foto: Uldis Bertāns, Anna Celma, Jānis Deinats, Krišjānis Eihmanis, Sergejs Grečka, Kristofers Karlauskis, Valts Kleins, Jekaterina Koļesina, Inga Kundziņa, Māris Ločmelis, Kristīne Madjare, Antons Marčenko, Aigars Rečs, Gatis Rozenfelds, Andrejs Strokins, Evija Trifanova, Jānis Varts, Nils Vilnis, Adobe Stock, iStock, FTA, LETA
Tulkotāji: Jānis Bunte, Antra Bula, Baltic Media Ltd, SIA
Korektori: Agrita Grīnvalde, Ilmārs Jargans
Dizains: Uldis Bertāns, Valters Horsts, Aivis Lizums, LETA

Visas autortiesības aizsargā LR likums Par autortiesībām un blakustiesībām.
Pārpublicēšana bez ABLV Bank, AS atļaujas aizliegta.